nl gb
  • slide-ids-1.png

InfoData Solutions – data- en planningssystemen

InfoData Solutions ontwikkelt en realiseert data- en planningssystemen voor (kleinschalig) vraaggestuurd vervoer en groepsvervoer. Alle systemen zijn ‘webbased’ (ze werken via Internet) en flexibel en gebruiksvriendelijk ingericht. Door ons te richten op specifieke klantbehoeften, dragen de toepassingen van InfoData Solutions bij aan een kwalitatief hoogwaardig en zo efficiënt mogelijk vervoersysteem.

Ontwikkeling mobiliteit

Nadat er op het gebied van mobiliteit jarenlang nauwelijks belangrijke ontwikkelingen te zien waren, is dat de afgelopen tijd heel anders. Onder invloed van bezuinigingen zijn de openbaar vervoervoorzieningen in de landelijke(r) gebieden en stille uren fors afgenomen. En met een beroep op meer zelfredzaamheid is het de bedoeling dat het aantal reizigers in het ‘doelgroepenvervoer’ in ieder geval niet verder toeneemt. Daarbij zien we dat de roep om een meer vraaggerichte invulling van de mobiliteitsbehoefte steeds verder toeneemt.

Er ontstaan steeds meer vervoerconcepten, groot en klein, publiek en privaat, die inspelen op de wens om aan mobiliteit een (meer) vraaggestuurd en integraal (inclusief) karakter te geven. Belangrijke drijfveren hierbij zijn het zo breed mogelijk kunnen blijven aanbieden van (openbaar) vervoervoorzieningen tegen aanvaardbare kosten en de maatschappelijke wens om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van algemene voorzieningen, zoals het openbaar vervoer.

Inrichting mobiliteit

Provincies, regionale overheden en samenwerkende gemeenten spelen hierop in met een andere, meer vraaggestuurde benadering van de mobiliteit. Wij denken dat een voor bijna iedereen bereikbaar en bruikbaar (openbaar) vervoer mogelijk is met een fundamenteel andere conceptuele benadering van de vraag naar mobiliteit. Niet denkend vanuit bestaande systemen en patronen, maar vanuit de doelstellingen die we willen bereiken: integraal en inclusief openbaar vervoer met zo min mogelijk drempels.

Softwarematige invulling

InfoData Solutions heeft diverse systemen ontwikkeld waarmee invulling kan worden gegeven aan de nieuwe inrichting van de vraag naar mobiliteit, zoals de Dynamische Rit- en Routeplanner voor het berekenen van een optimale planning van het vraaggestuurde vervoer, een Groepsvervoer-planner en een compleet Integraal Regiesysteem voor vraaggestuurd Openbaar Vervoer. Voor de inrichting van de back-office hebben wij ons DataPortaal (realtime gegevensverzameling en –opslag), het VervoerManagementSysteem (monitoring groepsvervoer) en het KlachtenManagementSysteem.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn overheden (provincies, regionale samenwerkings-verbanden en gemeenten), private regiecentrales (Rivierenland, Noord-Veluwe) en uitvoerende vervoerbedrijven. En aan al die opdrachtgevers leveren wij maatwerk. Geen vervoerconcept is hetzelfde. Om reisadvies en ritaanname, planning, het beheer, de analyse en rapportering goed te laten verlopen, passen wij de mogelijkheden aan op de specifieke wensen en eisen van de opdrachtgever en de bijzonderheden van de specifieke vervoersystemen.

Meer over infoData Solutions

Recente projecten

Texelhopper

De pilot Texelhopper die op 14 december 2014 is gestart op Texel, staat volop in de belangstelling. Inmiddels is duidelijk dat het kleinschalige,...

Meer informatie

Laatste nieuws

Leuke samenwerkingen in het verschiet

Naast het realiseren van onze nieuwe website, zijn wij ook druk in gesprek met nieuwe opdrachtgevers. We kunnen alvast melden dat er mooie...

Lees verder